You are here

ผู้ช่วยผู้ทำบัญชี

ตำแหน่งผู้ช่วยผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีจะขึ้นอยู่กับแต่ละสำนักงานบัญชี บางทีก็รับหน้าที่แค่ทำบัญชีก็จะเป็นผู้ช่วยผู้ทำบัญชีเท่านั้น...