You are here

สุรินทร์

เป้าหมายของอาชีพนักเพาะพันธุ์ไก่ก็คือ ผลิตหรือว่าเพาะเลี้ยงไก่ของเราให้เติบโตขึ้นมาทันกับความต้องการของตลาด...
อาชีพเกษตรกรไม่ว่าจะอินทรีย์หรือเคมีหน้าที่หลักก็คือการผลิตอาหาร ผลิตทั้งอาหารที่เป็นพืชและสัตว์เพื่อหล่อเลี้ยงประชากร หล่อเลี้ยงสังคมบนโลกใบนี้...
นักพัฒนาแบรนด์จะเข้ามาทำหน้าที่สร้างความเป็นเอกลักษณ์ให้กับแบรนด์หรือยี่ห้อนั้นๆ ด้วยการช่วยมองหาเรื่องราว จุดแข็ง...
ตำแหน่งผู้ช่วยผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีจะขึ้นอยู่กับแต่ละสำนักงานบัญชี บางทีก็รับหน้าที่แค่ทำบัญชีก็จะเป็นผู้ช่วยผู้ทำบัญชีเท่านั้น...
โฮสเทลขนาดเล็กในที่นี้หมายถึง โฮสเทลขนาด 20-30 เตียง ซึ่งตำแหน่งคนทำงานในโฮสเทลขนาดนี้ก็จะมีเพียง 3 ตำแหน่ง นั่นคือ พนักงานต้อนรับ, แม้บ้าน...
หน้าที่รับผิดชอบของเชฟเบเกอรี่เหมือนกับเป็นนักวิทยาศาสตร์และนักศิลปะในคนๆ เดียวกัน เพราะเราต้องรับผิดชอบผลงานซึ่งก็คือ ขนมเบเกอรี่ของเรา...
เป้าหมายหลักของอาชีพช่างซ่อมมอเตอร์ต์ก็คือ การดูแลรถของลูกค้าให้ดีที่สุด ซึ่งก็ไม่ใช่แค่ฝีมือและความรู้เกี่ยวกับการซ่อมมอเตอร์ไซต์...