You are here

พยาบาล

พยาบาลก็คืออาชีพที่คอยดูแลคนไข้ คำว่าดูแลนี้หมายความว่าเราไม่ได้ดูคนไข้แค่ว่าเขาเจ็บป่วยมาด้วยโรคอะไร แต่เราดูไปจนกระทั่งจิตใจของเขาด้วย...