You are here

ครู

เป้าหมายของอาชีพครูผู้ช่วยและครูสอนศิลปะ คือ ทำให้เด็กๆ ที่มาเข้าเรียนรู้จักกับศิลปะและมีความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์มากขึ้น เพื่อเป้าหมายใหญ่นั่นคือ...
ต้องดูแล ให้คำปรึกษาเขา เหมือนกับเป็นแม่คนหนึ่ง ซึ่งเราทำแบบนั้นมาตลอดชีวิตการทำงานของเรา เด็กๆเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนตา แต่เราคนที่มองดูอยู่นั้นยังเหมือนเดิม คือมีใจที่อยากจะดูแล อยากจะช่วยเขา อยากจะสอน บอก เขาและเห็นเขาได้ดีอยู่เสมอ
คลิปสัมภาษณ์ 25 วิธีการ "ลอง" ฟักความฝัน จากวิทยากรต้นแบบอาชีพ ในงาน "ฟัก ฝัน เฟส" : เทศกาลที่ชวนวัยรุ่นให้หยุดฝันฟุ้ง แล้วมุ่งทำฝันให้เป็นจริง