You are here

ศิลปินมืออาชีพ

บทบาทหลักๆ ของอาชีพวิศวกรเสียงที่ทำงานอยู่ในสตูดิโอเสียง คือเป็นคนที่ทำให้เสียงดีขึ้น เพราะ Source...
หน้าที่ของวิศวกรเสียงในงาน Live Sound (คอนเสิร์ต, อีเว้นท์ ฯลฯ) ก็จะเป็นอีกแบบหนึ่ง คือเราจะเป็นคนที่แก้ไขเสียง เช่น...