You are here

concert organizer

หน้าที่ของวิศวกรเสียงในงาน Live Sound (คอนเสิร์ต, อีเว้นท์ ฯลฯ) ก็จะเป็นอีกแบบหนึ่ง คือเราจะเป็นคนที่แก้ไขเสียง เช่น...