You are here

นักออกแบบ

เป้าจริงๆของเรา เราคิดว่างานออกแบบที่ดีมันอาจจะต้องสัมพันธ์กับธุรกิจ สัมพันธ์กับสิ่งอื่นๆ สัมพันธ์กับสังคม สันพันธ์กับสิ่งแวดล้อม permissionในการตั้งเป้าต่างกัน สำหรับผมแล้วคงคิดว่ายังไงก็คงต้องมีเรื่องธุรกิจ การให้คำปรึกษาด้านการออกแบบ สามารถประกอบเป็นอาชีพได้ตราบใดที่เราเชื่อว่าสิ่งที่เราทำมันมีประโยชน์กับคนอื่น ผมเชื่อว่านี่คือการออกแบบ
graphic มันคือ visual communication มันคือการสื่อสารด้วยภาพ หรือ สื่อสารทางการมองเห็น เพราะฉะนั้นมันก็ช่วยในการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น