You are here

ผังเมือง

มันเป็นอาชีพที่มีบันทึกบนแผนที่ ผลงานที่เราทำสามารถจะเห็นปรากฎอยู่บนแผนที่ ในที่นี้หมายความว่า เราทำอะไรลงไป อีก50ปี 100ปีข้างหน้า มันเป็นสิ่งที่ยังคงเหลืออยู่ และสำหรับอาชีพนี้มันเป็นสิ่งที่ค่อนข้างจะยิ่งใหญ่และก็สร้างความเปลี่ยนแปลงที่สำคัญให้กับเมือง ให้กับประเทศเลย