You are here

กุมารแพทย์

จุดเด่นของหมอเด็กคือเรามีโอกาสได้ดูแลเด็กทุกคน ทั้งเด็กที่ป่วยและไม่ป่วย และโดยมากผู้ปกครองก็มักนิยมพาเด็กมาติดตามอาการ การเจริญเติบโต พัฒนาการ และฉีดวัคซีนตามช่วงวัยกับหมอเด็กคนเดิมจนเด็กโต จึงทำให้เราได้มีโอกาสดูแลเด็กแต่ละคนอย่างต่อเนื่อง เราจึงรู้จักผู้ป่วยของตนเองเป็นอย่างดี
บทสัมภาษณ์ 10 แรงบันดาลใจดีๆ ในการประกอบอาชีพแพทย์ จากพี่ต้นแบบอาชีพในกิจกรรม OPENWORLD: เปิดโลกสายอาชีพแพทย์