You are here

ข้อมูลอาชีพ

เป้าหมายของงานก็ตรงไปตรงมา หน้าที่ของเราคือการรักษาคน หมอสูตินรีแพทย์ก็ไม่ได้ทำคลอดอย่างเดียว เราก็จะดูเรื่องของผู้หญิงด้วย ดูแลเรื่องทุกอย่างของผู้หญิงตั้งแต่เกิดจนแก่ เพราะฉะนั้นเราก็เหมือนดูแลเขาตั้งแต่ต้นจนจบ
อาชีพนักบิน เป็นอาชีพพิเศษแตกต่างจากอาชีพอื่นคือ การใช้กระบวนการคิดและทักษะทำงานภายใต้ภาวะความกดดันทั้งเรื่องเวลา ความเสี่ยง และสภาพแวดล้อมที่ทำงานอยู่บนอากาศ รวมถึงความปลอดภัยต้องร้อยเปอร์เซ็นต์ เพราะหากมีเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้น นักบินจะต้องมีทักษะและวิธีการแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องรวดเร็วและปลอดภัย
อาชีพสัตวแพทย์สิ่งสำคัญที่สุดในการทำงาน คือ การรักษาสัตว์ตัวนั้นๆให้หายจากอาการเจ็บป่วย ซึ่งวิธีการทำงานขั้นตอนต่างๆ ไม่ต่างจากการรักษาคน จะต่างก็ตรงที่สัตว์เขาไม่สามารถบอกความต้องการของตัวเองได้ บอกไม่ได้ว่าเขาเจ็บไหม เขาปวดตรงไหน
หนึ่งในสาขาย่อยของอาชีพแพทย์ โดย อายุรแพทย์ คือหมอที่ดูแลในการวิเคราะห์โรค ค้นหาโรคว่าเป็นอะไร แล้วก็พยายามใช้วิธีการรักษาโดยการใช้ยา หรือใช้หัตถการบางอย่างที่ไม่ใช่การผ่าตัด เช่น การส่องกล้อง การสวนหัวใจ เป็นต้น
อาชีพ Web Designer จะต้อง ทำอย่างไรให้งานที่เราทำไม่ซ้ำแบบเดิม แม้ว่าโจทย์ของงานจะมีความใกล้เคียงหรือเหมือนกัน แต่เราก็จะขยับการดีไซน์ให้มีการพัฒนาขึ้นไปในทางที่ดีหรือแปลกใหม่ การที่เราไม่หยุดที่จะพัฒนาตัวเอง ในการหาแรงบันดาลใจใหม่ๆ ดูงานในรูปแบบใหม่ๆ ก็จะช่วยในเรื่องนี้ได้เพราะการสร้างสรรค์คือหัวใจของการทำงาน ดีไซน์เนอร์
makeup artist คือ การทำให้งานออกมามีความสมบูรณ์แบบมากที่สุด เพราะเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับความสวยความงาม เป็นงานประณีตที่ต้องอาศัยฝีมือ สมาธิ ความชำนาญ และมีการสร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆเพื่อที่จะทำอย่างไรให้งานนั้นออกมาแตกต่างและโดดเด่น
จรรญาบรรณของสื่อคือ จะต้องทำหน้าที่รายงานข่าวตามข้อเท็จจริง เราจะพยายามตรวจสอบข้อเท็จจริงนั้นให้ตรงกับความจริงมากที่สุด พยายามสร้างความน่าเชื่อถือ ไม่เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง และต้องคำนึงถึงประโยชน์ของสาธารณะเป็นสำคัญ
งานสถาปนิกคือ การออกแบบอาคารประเภทต่างๆให้สวยงาม และสอดคล้องกับสภาพภูมิประเทศ ภูมิอากาศ กฎหมาย ประยุกต์ใช้ความรู้ ความสามารถ ทั้งทางศิลปะและเทคนิค โดยคำนึงถึงประโยชน์ใช้สอยและประหยัด ทั้งในด้านราคาค่าก่อสร้างและพลังงานสนองความต้องการของผู้อาศัย และผู้ใช้อาคาร
แพทย์จิตเวช เป็นอีกสาขาย่อยของแพทย์ ที่รักษาและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับโรคทางจิต ซึ่ง จิตแพทย์ที่ดีต้องฟังเยอะ ฟังแล้วคิด แล้วสะท้อนกลับไปผ่านคำพูดเป็นหลัก
อาชีพ Art Director มี เป้าหมายของงาน คือ การสร้างสรรค์ผลงานออกมาให้ตรงตามกับโจทย์ที่ได้รับ โดยต้องมีความแปลกใหม่ สวยงาม สร้างสรรค์ และเสร็จตรงตามเวลาที่ได้วางไว้

Pages