You are here

ผู้ประกาศข่าว

นักข่าวต้องรายงานข่าวตามข้อเท็จจริง ดังนั้นเป้าหมายในการทำข่าวของเรา คือ การตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ตรงกับความจริงมากที่สุด พยายามสร้างความน่าเชื่อถือ...
คลิปสัมภาษณ์ 25 วิธีการ "ลอง" ฟักความฝัน จากวิทยากรต้นแบบอาชีพ ในงาน "ฟัก ฝัน เฟส" : เทศกาลที่ชวนวัยรุ่นให้หยุดฝันฟุ้ง แล้วมุ่งทำฝันให้เป็นจริง