You are here

สถาปนิก

ใจความหลักคือกระบวนการการมีส่วนร่วม เพราะว่าถ้าเราจะทำงานกับกลุ่มได้ นั่นแปลว่าเราต้องคิดแล้วว่าเราอยากจะเอาเค้ามามีส่วนร่วมกับคนในกลุ่มที่เราสนในไหม มามีส่วนร่วมในการทำงานด้วยกัน เพราะฉะนั้นแกนแรกสุดมันคือเรื่องการมีส่วนร่วม การสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างชุมชนกับชุมชน ชุมชนกับเราเอง ชุมชนกับทุกคนที่เกี่ยวข้องในโครงการ
มันเป็นอาชีพที่มีบันทึกบนแผนที่ ผลงานที่เราทำสามารถจะเห็นปรากฎอยู่บนแผนที่ ในที่นี้หมายความว่า เราทำอะไรลงไป อีก50ปี 100ปีข้างหน้า มันเป็นสิ่งที่ยังคงเหลืออยู่ และสำหรับอาชีพนี้มันเป็นสิ่งที่ค่อนข้างจะยิ่งใหญ่และก็สร้างความเปลี่ยนแปลงที่สำคัญให้กับเมือง ให้กับประเทศเลย
พี่โอ เลอพงษ์ ริ้วตระกูลไพบูลย์
ออกแบบ ตกแต่ง space ภายในให้ดี สวยงาม เหมาะกับฟังก์ชั่นและรสนิยมของผู้อยู่อาศัย
งาน landscape มันเป็นเหมือนตัวกลางระหว่างงานสถาปัตยกรรมกับธรรมชาติ สถาปัตยกรรมมันเป็นเหมือน sculture สถาปนิกก็พยายามสร้างงานศิลปะอะไรมาวาง แต่เราเป็นตัวเชื่อมในงานนั้นให้เข้ากับแผ่นดินเข้าด้วยกัน
เป้าหมายสั้นๆ ของมัณฑนากรก็คือ การออกแบบ ตกแต่ง space ภายในให้ดี สวยงาม เหมาะกับฟังก์ชั่นและรสนิยมของผู้อยู่อาศัย...
งานสถาปนิกคือ การออกแบบอาคารประเภทต่างๆให้สวยงาม และสอดคล้องกับสภาพภูมิประเทศ ภูมิอากาศ กฎหมาย ประยุกต์ใช้ความรู้ ความสามารถ ทั้งทางศิลปะและเทคนิค โดยคำนึงถึงประโยชน์ใช้สอยและประหยัด ทั้งในด้านราคาค่าก่อสร้างและพลังงานสนองความต้องการของผู้อาศัย และผู้ใช้อาคาร
บทสัมภาษณ์แรงบันดาลใจดีๆ ในการประกอบอาชีพสถาปนิก จากพี่ต้นแบบอาชีพในกิจกรรม OPENWORLD: เปิดโลกสายอาชีพสถาปัตย์
คลิปสัมภาษณ์ 25 วิธีการ "ลอง" ฟักความฝัน จากวิทยากรต้นแบบอาชีพ ในงาน "ฟัก ฝัน เฟส" : เทศกาลที่ชวนวัยรุ่นให้หยุดฝันฟุ้ง แล้วมุ่งทำฝันให้เป็นจริง