You are here

สัตวแพทย์

อาชีพสัตวแพทย์สิ่งสำคัญที่สุดในการทำงาน คือ การรักษาสัตว์ตัวนั้นๆให้หายจากอาการเจ็บป่วย ซึ่งวิธีการทำงานขั้นตอนต่างๆ ไม่ต่างจากการรักษาคน จะต่างก็ตรงที่สัตว์เขาไม่สามารถบอกความต้องการของตัวเองได้ บอกไม่ได้ว่าเขาเจ็บไหม เขาปวดตรงไหน
คลิปสัมภาษณ์ 25 วิธีการ "ลอง" ฟักความฝัน จากวิทยากรต้นแบบอาชีพ ในงาน "ฟัก ฝัน เฟส" : เทศกาลที่ชวนวัยรุ่นให้หยุดฝันฟุ้ง แล้วมุ่งทำฝันให้เป็นจริง