You are here

วิศวกร

วิศวกรอุตสาหการ คือ วิศวกรที่สร้างระบบต่างๆ เพราะพวกเราเน้นการศึกษาเรื่องระบบ เรื่องการออกแบบและพัฒนาระบบให้มีประสิทธิภาพ...
วิศวกรไฟฟ้าจะแบ่งออกเป็น 3 สาย สายแรกจะเป็นวิศวกรไฟฟ้ากำลังจะดูแลเกี่ยวกับการผลิตไฟฟ้าว่าจะผลิตอย่างไร ส่งจ่ายมายังผู้ใช้งานทั่วไปด้วยวิธีไหน...
วิศวกรเครื่องกลมีหน้าที่ออกแบบเครื่องจักรและรับผิดชอบในการดูแลเครื่องจักรการผลิตให้ดำเนินได้อย่างปกติ ยกตัวอย่างเช่น โรงงานการผลิตสินค้าอุปโภคบริโภค...
วิศวกรโยธาจะมีแบ่งย่อยออกไปอีก 5 สาย ที่ทำงานแตกต่างกัน คือ โยธาสายชลศาสตร์อันนี้จะทำงานเกี่ยวกับน้ำ เช่น เขื่อน, กรมชลประทาน เป็นต้น สายที่ 2...
บทบาทหลักๆ ของอาชีพวิศวกรเสียงที่ทำงานอยู่ในสตูดิโอเสียง คือเป็นคนที่ทำให้เสียงดีขึ้น เพราะ Source...
หน้าที่ของวิศวกรเสียงในงาน Live Sound (คอนเสิร์ต, อีเว้นท์ ฯลฯ) ก็จะเป็นอีกแบบหนึ่ง คือเราจะเป็นคนที่แก้ไขเสียง เช่น...
คลิปสัมภาษณ์ 25 วิธีการ "ลอง" ฟักความฝัน จากวิทยากรต้นแบบอาชีพ ในงาน "ฟัก ฝัน เฟส" : เทศกาลที่ชวนวัยรุ่นให้หยุดฝันฟุ้ง แล้วมุ่งทำฝันให้เป็นจริง