You are here

ข้อมูลอาชีพ

 • graphic มันคือ visual communication มันคือการสื่อสารด้วยภาพ หรือ สื่อสารทางการมองเห็น เพราะฉะนั้นมันก็ช่วยในการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
 • เป้าหมายหลักของงาน Tax Consult ก็คือ เราต้องการให้เกิดความมั่นใจว่า คนเหล่านี้ ไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดา หรือบริษัท เขาเสียภาษีอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และเสียภาษีเท่าที่จำเป็น
 • เป้าหมายของอาชีพนี้ คือ ทำงานให้กับผู้บริหาร รวมถึงผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้อง ทำให้มั่นใจว่าองค์กรนี้มีการดำเนินการตามเป้าหมายที่ผู้บริหารได้ตั้งไว้หรือไม่ และผู้ตรวจสอบภายในก็ต้องรู้ในเรื่องของความเสี่ยงในการควบคุม อันนี้ก็เพื่อไปตอบโจทย์ว่าองค์กรต่างๆ นี้บริหารจัดการความเสี่ยงต่างๆ ได้อยู่ในระดับที่เหมาะสม มีการควบคุมภายในที่เหมาะสม หน้าที่ก็จะประมาณนี้ครับ
 • วิศวกรอุตสาหการ คือ วิศวกรที่สร้างระบบต่างๆ เพราะพวกเราเน้นการศึกษาเรื่องระบบ เรื่องการออกแบบและพัฒนาระบบให้มีประสิทธิภาพ...
 • หน้าที่ของวิศวกรเสียงในงาน Live Sound (คอนเสิร์ต, อีเว้นท์ ฯลฯ) ก็จะเป็นอีกแบบหนึ่ง คือเราจะเป็นคนที่แก้ไขเสียง เช่น...
 • แพทย์จุลชีวะ เป็นอีกหนึ่งสาขาย่อยของแพทย์ ที่มีหน้าที่ ทำการวิจัย ค้นคว้าหาความรู้ทางการแพทย์ใหม่ๆ ให้กับสังคม เหมาะสำหรับคนที่มีความอยากรู้อยากเห็น อยากค้นคว้าอะไรใหม่ๆ มี Passion ทางด้านการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ตลอดเวลา
 • เวชศาสตร์ฟื้นฟูจะเป็นหมอสาขาฟื้นฟู อะไรก็ตามที่ถดถอย เราก็อยากจะฟื้นฟู เราจะดูว่านอกจากโรคทางกายของคนไข้แล้ว เขาสูญเสียอะไรบ้างทางสังคมและทางด้านการใช้ชีวิต ส่วนของเราจะเข้าไปฟื้นฟูในจุดนี้
 • ความท้าทายของเราคือการ ซ่อมแซมกลับไปให้เหมือนเดิม เวลากระดูกหักแต่ละเคสมา มันก็จะแตกไม่เหมือนกัน บางทีแตกมากแตกน้อย เหมือนเลโก เราก็ต้องมาวางแผน วิเคราะห์แต่ละเคสในการผ่าตัด เราต้องคิดวิเคราะห์ว่าเราจะแก้ไขปัญหาตรงจุดนี้อย่างไร
 • อาชีพผู้ตรวจสอบบัญชี ความท้าทายของงานเราคือเราได้เห็นงานในหลายๆธุรกิจ ได้รู้ในสิ่งที่เราไม่เคยรู้มาก่อน ได้เห็นในสิ่งที่เราไม่เคยเห็น มันเป็นเรื่องแปลกใหม่ที่น่าตื่นเต้นและเราสนุกที่จะได้เรียนรู้ บางคนอาจจะคิดว่างานของผู้ ตรวจสอบบัญชีเป็นงานที่น่าเบื่อ ต้องอยู่หน้าคอม กับตัวเลขตลอดเวลา แต่จริงๆไม่ใช่เลย
 • หนึ่งในสาขาย่อยของอาชีพแพทย์ โดย อายุรแพทย์ คือหมอที่ดูแลในการวิเคราะห์โรค ค้นหาโรคว่าเป็นอะไร แล้วก็พยายามใช้วิธีการรักษาโดยการใช้ยา หรือใช้หัตถการบางอย่างที่ไม่ใช่การผ่าตัด เช่น การส่องกล้อง การสวนหัวใจ เป็นต้น
 • เป้าหมายของงาน/โจทย์ใหญ่ของงาน/ความท้าทายของงาน เราอ Work process ขั้นต อาชีพนี้ต้องทำงานร่วมกับอาชีพ/ตำแหน่งงานใดบ้าง อย่า สถานที่ทำงาน ต้...
 • เป้าจริงๆของเรา เราคิดว่างานออกแบบที่ดีมันอาจจะต้องสัมพันธ์กับธุรกิจ สัมพันธ์กับสิ่งอื่นๆ สัมพันธ์กับสังคม สันพันธ์กับสิ่งแวดล้อม permissionในการตั้งเป้าต่างกัน สำหรับผมแล้วคงคิดว่ายังไงก็คงต้องมีเรื่องธุรกิจ การให้คำปรึกษาด้านการออกแบบ สามารถประกอบเป็นอาชีพได้ตราบใดที่เราเชื่อว่าสิ่งที่เราทำมันมีประโยชน์กับคนอื่น ผมเชื่อว่านี่คือการออกแบบ

Pages