You are here

ข้อมูลอาชีพ

 • งานสถาปนิกคือ การออกแบบอาคารประเภทต่างๆให้สวยงาม และสอดคล้องกับสภาพภูมิประเทศ ภูมิอากาศ กฎหมาย ประยุกต์ใช้ความรู้ ความสามารถ ทั้งทางศิลปะและเทคนิค โดยคำนึงถึงประโยชน์ใช้สอยและประหยัด ทั้งในด้านราคาค่าก่อสร้างและพลังงานสนองความต้องการของผู้อาศัย และผู้ใช้อาคาร
 • แพทย์จิตเวช เป็นอีกสาขาย่อยของแพทย์ ที่รักษาและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับโรคทางจิต ซึ่ง จิตแพทย์ที่ดีต้องฟังเยอะ ฟังแล้วคิด แล้วสะท้อนกลับไปผ่านคำพูดเป็นหลัก
 • อาชีพ Art Director มี เป้าหมายของงาน คือ การสร้างสรรค์ผลงานออกมาให้ตรงตามกับโจทย์ที่ได้รับ โดยต้องมีความแปลกใหม่ สวยงาม สร้างสรรค์ และเสร็จตรงตามเวลาที่ได้วางไว้
 • อาชีพเชฟ มี เป้าหมายที่สำคัญ คือการปรุงอาหารออกมาให้ลูกค้าพอใจในรสชาติมากที่สุด ซึ่งแต่ละร้านก็จะมีรสชาติที่เป็นซิกเนเจอร์ของตัวเอง การที่ลูกค้าเข้ามารับประทานอาหารและชอบในรสชาติของร้าน หรือในฝีมือการปรุงอาหารของเรานั้นคือสิ่งที่สำคัญสำหรับอาชีพเชฟ
 • อาชีพนักวิทยาศาสตร์การกีฬา มีเป้าหมายหลัก คือ การดูแลและทำให้ศักยภาพร่างกายของนักกีฬามีขีดความสามารถสูงขึ้น ด้วยเทคนิคต่างๆที่จะนำไปสู่เรื่องของการฝึกทักษะได้สมบูรณ์แบบมากขึ้น เมื่อศักยภาพดีก็ทำให้นักกีฬาโชว์ทักษะด้านการกีฬาของเขาได้เต็มที่
 • อาชีพครูสอนการแสดง ต้องเป็นคนที่รักการแสดง สามารถถ่ายทอดได้ สื่อสารกับคนหมู่มากได้ ทำให้เขาเข้าใจในสิ่งที่เราต้องการจะบอก ต้องช่างสังเกตุพฤติกรรมของมนุษย์ ความเปลี่ยนแปลงไปพัฒนาการของเขา โดยที่เราจะรู้ได้ก็ต่อเมื่อเรามีประสบการณ์ชีวิตมากพอ
 • อาชีพ บรรณาธิการนิตยสาร มีเป้าหมายของงาน คือ ความน่าสนใจในแต่ละเล่มที่เราทำออกมา เราจะทำอย่างไรให้นิตยสารของเรามีความน่าสนใจในทุกๆเดือน ซึ่งจริงๆแล้วเราทำงานแข่งกับตัวเองมากกว่า คือพัฒนาผลงานของตัวเองให้ดีขึ้นไปเรื่อยๆ ถึงแม้ว่าปัจจุบันจะมีนิตยสารออกมาให้ผู้อ่านเลือกมากมายแต่ทุกเล่มก็จะมีเอกลักษณ์ความน่าสนใจเป็นของตัวเอง
 • เป้าหมายของอาชีพ ทันตแพทย์ คือ การทำให้คนไข้สามารถกลับมาใช้ชีวิตประจำวันในเรื่องของช่องปากได้ตามปกติ การเป็นทันตแพทย์จะแตกต่างจากการรักษาโรคในแบบอื่นๆ คือ สามารถรักษาปัญหาที่เกิดขึ้นกับช่องปากนั้นได้จนหายขาด
 • แพทย์แบ่งออกเป็นหลากหลายแขนงมากตามอาการของโรค ซึ่งทุกแขนงมีความสำคัญเท่าเทียมกัน และมีจุดประสงค์หลักเดียวกัน คือการได้ใช้ความรู้ความสามารถรักษาคนไช้ให้หายขาดหรืออาการดีขึ้นจากเดิม
 • ต้องดูแล ให้คำปรึกษาเขา เหมือนกับเป็นแม่คนหนึ่ง ซึ่งเราทำแบบนั้นมาตลอดชีวิตการทำงานของเรา เด็กๆเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนตา แต่เราคนที่มองดูอยู่นั้นยังเหมือนเดิม คือมีใจที่อยากจะดูแล อยากจะช่วยเขา อยากจะสอน บอก เขาและเห็นเขาได้ดีอยู่เสมอ
 • อาชีพทนาย คือการทำตามความต้องการของลูกความ และบรรลุเป้าที่ตั้งไว้ของคดีนั้นๆ ความท้าทายอยู่ที่ความแตกต่างและความยากง่ายของแต่ละคดี ซึ่งมีความกดดันแต่ต่างกัน แต่ทุกๆงานไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่เราก็ต้องรับผิดชอบอย่างเต็มที่
 • ความท้าทายของการทำรายการโทรทัศน์ เพราะปัจจุบันสื่อต่างๆมีช่องทางในการออกอากาศมากมายและยังมีรายการแปลกๆใหม่เพิ่มขึ้นมาอยู่ตลอดเวลา แล้วเราจะสร้างจุดต่างที่ทำให้ผู้ชมมีความสนใจในงานของเราได้อย่างไร

Pages