You are here

ข้อมูลอาชีพ

  • อาชีพ บรรณาธิการนิตยสาร มีเป้าหมายของงาน คือ ความน่าสนใจในแต่ละเล่มที่เราทำออกมา เราจะทำอย่างไรให้นิตยสารของเรามีความน่าสนใจในทุกๆเดือน ซึ่งจริงๆแล้วเราทำงานแข่งกับตัวเองมากกว่า คือพัฒนาผลงานของตัวเองให้ดีขึ้นไปเรื่อยๆ ถึงแม้ว่าปัจจุบันจะมีนิตยสารออกมาให้ผู้อ่านเลือกมากมายแต่ทุกเล่มก็จะมีเอกลักษณ์ความน่าสนใจเป็นของตัวเอง
  • อาชีพนักบิน เป็นอาชีพพิเศษแตกต่างจากอาชีพอื่นคือ การใช้กระบวนการคิดและทักษะทำงานภายใต้ภาวะความกดดันทั้งเรื่องเวลา ความเสี่ยง และสภาพแวดล้อมที่ทำงานอยู่บนอากาศ รวมถึงความปลอดภัยต้องร้อยเปอร์เซ็นต์ เพราะหากมีเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้น นักบินจะต้องมีทักษะและวิธีการแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องรวดเร็วและปลอดภัย
  • เป้าหมายของอาชีพ ทันตแพทย์ คือ การทำให้คนไข้สามารถกลับมาใช้ชีวิตประจำวันในเรื่องของช่องปากได้ตามปกติ การเป็นทันตแพทย์จะแตกต่างจากการรักษาโรคในแบบอื่นๆ คือ สามารถรักษาปัญหาที่เกิดขึ้นกับช่องปากนั้นได้จนหายขาด
  • แพทย์แบ่งออกเป็นหลากหลายแขนงมากตามอาการของโรค ซึ่งทุกแขนงมีความสำคัญเท่าเทียมกัน และมีจุดประสงค์หลักเดียวกัน คือการได้ใช้ความรู้ความสามารถรักษาคนไช้ให้หายขาดหรืออาการดีขึ้นจากเดิม
  • ต้องดูแล ให้คำปรึกษาเขา เหมือนกับเป็นแม่คนหนึ่ง ซึ่งเราทำแบบนั้นมาตลอดชีวิตการทำงานของเรา เด็กๆเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนตา แต่เราคนที่มองดูอยู่นั้นยังเหมือนเดิม คือมีใจที่อยากจะดูแล อยากจะช่วยเขา อยากจะสอน บอก เขาและเห็นเขาได้ดีอยู่เสมอ
  • อาชีพทนาย คือการทำตามความต้องการของลูกความ และบรรลุเป้าที่ตั้งไว้ของคดีนั้นๆ ความท้าทายอยู่ที่ความแตกต่างและความยากง่ายของแต่ละคดี ซึ่งมีความกดดันแต่ต่างกัน แต่ทุกๆงานไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่เราก็ต้องรับผิดชอบอย่างเต็มที่
  • makeup artist คือ การทำให้งานออกมามีความสมบูรณ์แบบมากที่สุด เพราะเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับความสวยความงาม เป็นงานประณีตที่ต้องอาศัยฝีมือ สมาธิ ความชำนาญ และมีการสร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆเพื่อที่จะทำอย่างไรให้งานนั้นออกมาแตกต่างและโดดเด่น
  • ความท้าทายของการทำรายการโทรทัศน์ เพราะปัจจุบันสื่อต่างๆมีช่องทางในการออกอากาศมากมายและยังมีรายการแปลกๆใหม่เพิ่มขึ้นมาอยู่ตลอดเวลา แล้วเราจะสร้างจุดต่างที่ทำให้ผู้ชมมีความสนใจในงานของเราได้อย่างไร
  • ความท้าทายของงานคือการต่อสู้กับตัวเอง ต้องขยันทำงานและสร้างแรงบันดาลใจใหม่ๆอยู่เสมอ เพื่อให้ได้ผลงานที่น่าพอใจทั้งตัวเราเองและผู้ที่อ่านงานของเรา
  • จรรญาบรรณของสื่อคือ จะต้องทำหน้าที่รายงานข่าวตามข้อเท็จจริง เราจะพยายามตรวจสอบข้อเท็จจริงนั้นให้ตรงกับความจริงมากที่สุด พยายามสร้างความน่าเชื่อถือ ไม่เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง และต้องคำนึงถึงประโยชน์ของสาธารณะเป็นสำคัญ

Pages