You are here

ข้อมูลอาชีพ

 • อาชีพ Web Designer จะต้อง ทำอย่างไรให้งานที่เราทำไม่ซ้ำแบบเดิม แม้ว่าโจทย์ของงานจะมีความใกล้เคียงหรือเหมือนกัน แต่เราก็จะขยับการดีไซน์ให้มีการพัฒนาขึ้นไปในทางที่ดีหรือแปลกใหม่ การที่เราไม่หยุดที่จะพัฒนาตัวเอง ในการหาแรงบันดาลใจใหม่ๆ ดูงานในรูปแบบใหม่ๆ ก็จะช่วยในเรื่องนี้ได้เพราะการสร้างสรรค์คือหัวใจของการทำงาน ดีไซน์เนอร์
 • อาชีพเชฟ มี เป้าหมายที่สำคัญ คือการปรุงอาหารออกมาให้ลูกค้าพอใจในรสชาติมากที่สุด ซึ่งแต่ละร้านก็จะมีรสชาติที่เป็นซิกเนเจอร์ของตัวเอง การที่ลูกค้าเข้ามารับประทานอาหารและชอบในรสชาติของร้าน หรือในฝีมือการปรุงอาหารของเรานั้นคือสิ่งที่สำคัญสำหรับอาชีพเชฟ
 • อาชีพ Art Director มี เป้าหมายของงาน คือ การสร้างสรรค์ผลงานออกมาให้ตรงตามกับโจทย์ที่ได้รับ โดยต้องมีความแปลกใหม่ สวยงาม สร้างสรรค์ และเสร็จตรงตามเวลาที่ได้วางไว้
 • อาชีพผู้ตรวจสอบบัญชี ความท้าทายของงานเราคือเราได้เห็นงานในหลายๆธุรกิจ ได้รู้ในสิ่งที่เราไม่เคยรู้มาก่อน ได้เห็นในสิ่งที่เราไม่เคยเห็น มันเป็นเรื่องแปลกใหม่ที่น่าตื่นเต้นและเราสนุกที่จะได้เรียนรู้ บางคนอาจจะคิดว่างานของผู้ ตรวจสอบบัญชีเป็นงานที่น่าเบื่อ ต้องอยู่หน้าคอม กับตัวเลขตลอดเวลา แต่จริงๆไม่ใช่เลย
 • แพทย์จิตเวช เป็นอีกสาขาย่อยของแพทย์ ที่รักษาและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับโรคทางจิต ซึ่ง จิตแพทย์ที่ดีต้องฟังเยอะ ฟังแล้วคิด แล้วสะท้อนกลับไปผ่านคำพูดเป็นหลัก
 • เราอยู่กับตัวเลข หน้าที่ของเราคือเราต้องทำงบการเงิน ปิดตัวเลขออกมาให้เป็นตัวเลขที่ถูกต้องและทันเวลา เพื่อให้ผู้บริหารได้นำไปใช้เอาไปตัดสินใจ อย่างบริษัทอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ มันก็จะมีบุคคลภายนอกที่ต้องใช้งบการเงินนี้ด้วย หน้าที่ของเราก็คือทำงบออกมาให้ถูกต้อง และที่สำคัญคือทันเวลา
 • เป้าหมายของงาน/โจทย์ใหญ่ของงาน/ความท้าทายของงาน เราอ Work process ขั้นต อาชีพนี้ต้องทำงานร่วมกับอาชีพ/ตำแหน่งงานใดบ้าง อย่า สถานที่ทำงาน ต้...
 • อาชีพสัตวแพทย์สิ่งสำคัญที่สุดในการทำงาน คือ การรักษาสัตว์ตัวนั้นๆให้หายจากอาการเจ็บป่วย ซึ่งวิธีการทำงานขั้นตอนต่างๆ ไม่ต่างจากการรักษาคน จะต่างก็ตรงที่สัตว์เขาไม่สามารถบอกความต้องการของตัวเองได้ บอกไม่ได้ว่าเขาเจ็บไหม เขาปวดตรงไหน
 • เป้าหมายของงาน/โจทย์ใหญ่ของงาน/ความท้าทายของงาน เราอ Work process ขั้นต อาชีพนี้ต้องทำงานร่วมกับอาชีพ/ตำแหน่งงานใดบ้าง อย่า สถานที่ทำงาน ต้...
 • เป้าหมายของงาน/โจทย์ใหญ่ของงาน/ความท้าทายของงาน เราอ Work process ขั้นต อาชีพนี้ต้องทำงานร่วมกับอาชีพ/ตำแหน่งงานใดบ้าง อย่า สถานที่ทำงาน ต้...
 • เป้าหมายของงาน/โจทย์ใหญ่ของงาน/ความท้าทายของงาน เราอ Work process ขั้นต อาชีพนี้ต้องทำงานร่วมกับอาชีพ/ตำแหน่งงานใดบ้าง อย่า สถานที่ทำงาน ต้...
 • เป้าหมายของงาน/โจทย์ใหญ่ของงาน/ความท้าทายของงาน เราอ Work process ขั้นต อาชีพนี้ต้องทำงานร่วมกับอาชีพ/ตำแหน่งงานใดบ้าง อย่า สถานที่ทำงาน ต้...

Pages