You are here

ข้อมูลอาชีพ

 • เวชศาสตร์ฟื้นฟูจะเป็นหมอสาขาฟื้นฟู อะไรก็ตามที่ถดถอย เราก็อยากจะฟื้นฟู เราจะดูว่านอกจากโรคทางกายของคนไข้แล้ว เขาสูญเสียอะไรบ้างทางสังคมและทางด้านการใช้ชีวิต ส่วนของเราจะเข้าไปฟื้นฟูในจุดนี้
 • แพทย์จุลชีวะ เป็นอีกหนึ่งสาขาย่อยของแพทย์ ที่มีหน้าที่ ทำการวิจัย ค้นคว้าหาความรู้ทางการแพทย์ใหม่ๆ ให้กับสังคม เหมาะสำหรับคนที่มีความอยากรู้อยากเห็น อยากค้นคว้าอะไรใหม่ๆ มี Passion ทางด้านการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ตลอดเวลา
 • แพทย์จิตเวช เป็นอีกสาขาย่อยของแพทย์ ที่รักษาและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับโรคทางจิต ซึ่ง จิตแพทย์ที่ดีต้องฟังเยอะ ฟังแล้วคิด แล้วสะท้อนกลับไปผ่านคำพูดเป็นหลัก
 • หนึ่งในสาขาย่อยของอาชีพแพทย์ โดย อายุรแพทย์ คือหมอที่ดูแลในการวิเคราะห์โรค ค้นหาโรคว่าเป็นอะไร แล้วก็พยายามใช้วิธีการรักษาโดยการใช้ยา หรือใช้หัตถการบางอย่างที่ไม่ใช่การผ่าตัด เช่น การส่องกล้อง การสวนหัวใจ เป็นต้น
 • อาชีพผู้ตรวจสอบบัญชี ความท้าทายของงานเราคือเราได้เห็นงานในหลายๆธุรกิจ ได้รู้ในสิ่งที่เราไม่เคยรู้มาก่อน ได้เห็นในสิ่งที่เราไม่เคยเห็น มันเป็นเรื่องแปลกใหม่ที่น่าตื่นเต้นและเราสนุกที่จะได้เรียนรู้ บางคนอาจจะคิดว่างานของผู้ ตรวจสอบบัญชีเป็นงานที่น่าเบื่อ ต้องอยู่หน้าคอม กับตัวเลขตลอดเวลา แต่จริงๆไม่ใช่เลย
 • อาชีพ Art Director มี เป้าหมายของงาน คือ การสร้างสรรค์ผลงานออกมาให้ตรงตามกับโจทย์ที่ได้รับ โดยต้องมีความแปลกใหม่ สวยงาม สร้างสรรค์ และเสร็จตรงตามเวลาที่ได้วางไว้
 • อาชีพสัตวแพทย์สิ่งสำคัญที่สุดในการทำงาน คือ การรักษาสัตว์ตัวนั้นๆให้หายจากอาการเจ็บป่วย ซึ่งวิธีการทำงานขั้นตอนต่างๆ ไม่ต่างจากการรักษาคน จะต่างก็ตรงที่สัตว์เขาไม่สามารถบอกความต้องการของตัวเองได้ บอกไม่ได้ว่าเขาเจ็บไหม เขาปวดตรงไหน
 • งานสถาปนิกคือ การออกแบบอาคารประเภทต่างๆให้สวยงาม และสอดคล้องกับสภาพภูมิประเทศ ภูมิอากาศ กฎหมาย ประยุกต์ใช้ความรู้ ความสามารถ ทั้งทางศิลปะและเทคนิค โดยคำนึงถึงประโยชน์ใช้สอยและประหยัด ทั้งในด้านราคาค่าก่อสร้างและพลังงานสนองความต้องการของผู้อาศัย และผู้ใช้อาคาร
 • อาชีพเชฟ มี เป้าหมายที่สำคัญ คือการปรุงอาหารออกมาให้ลูกค้าพอใจในรสชาติมากที่สุด ซึ่งแต่ละร้านก็จะมีรสชาติที่เป็นซิกเนเจอร์ของตัวเอง การที่ลูกค้าเข้ามารับประทานอาหารและชอบในรสชาติของร้าน หรือในฝีมือการปรุงอาหารของเรานั้นคือสิ่งที่สำคัญสำหรับอาชีพเชฟ
 • อาชีพ Web Designer จะต้อง ทำอย่างไรให้งานที่เราทำไม่ซ้ำแบบเดิม แม้ว่าโจทย์ของงานจะมีความใกล้เคียงหรือเหมือนกัน แต่เราก็จะขยับการดีไซน์ให้มีการพัฒนาขึ้นไปในทางที่ดีหรือแปลกใหม่ การที่เราไม่หยุดที่จะพัฒนาตัวเอง ในการหาแรงบันดาลใจใหม่ๆ ดูงานในรูปแบบใหม่ๆ ก็จะช่วยในเรื่องนี้ได้เพราะการสร้างสรรค์คือหัวใจของการทำงาน ดีไซน์เนอร์
 • อาชีพนักวิทยาศาสตร์การกีฬา มีเป้าหมายหลัก คือ การดูแลและทำให้ศักยภาพร่างกายของนักกีฬามีขีดความสามารถสูงขึ้น ด้วยเทคนิคต่างๆที่จะนำไปสู่เรื่องของการฝึกทักษะได้สมบูรณ์แบบมากขึ้น เมื่อศักยภาพดีก็ทำให้นักกีฬาโชว์ทักษะด้านการกีฬาของเขาได้เต็มที่
 • อาชีพครูสอนการแสดง ต้องเป็นคนที่รักการแสดง สามารถถ่ายทอดได้ สื่อสารกับคนหมู่มากได้ ทำให้เขาเข้าใจในสิ่งที่เราต้องการจะบอก ต้องช่างสังเกตุพฤติกรรมของมนุษย์ ความเปลี่ยนแปลงไปพัฒนาการของเขา โดยที่เราจะรู้ได้ก็ต่อเมื่อเรามีประสบการณ์ชีวิตมากพอ

Pages