You are here

ข้อมูลอาชีพ

 • จุดเด่นของหมอเด็กคือเรามีโอกาสได้ดูแลเด็กทุกคน ทั้งเด็กที่ป่วยและไม่ป่วย และโดยมากผู้ปกครองก็มักนิยมพาเด็กมาติดตามอาการ การเจริญเติบโต พัฒนาการ และฉีดวัคซีนตามช่วงวัยกับหมอเด็กคนเดิมจนเด็กโต จึงทำให้เราได้มีโอกาสดูแลเด็กแต่ละคนอย่างต่อเนื่อง เราจึงรู้จักผู้ป่วยของตนเองเป็นอย่างดี
 • จรรญาบรรณของสื่อคือ จะต้องทำหน้าที่รายงานข่าวตามข้อเท็จจริง เราจะพยายามตรวจสอบข้อเท็จจริงนั้นให้ตรงกับความจริงมากที่สุด พยายามสร้างความน่าเชื่อถือ ไม่เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง และต้องคำนึงถึงประโยชน์ของสาธารณะเป็นสำคัญ
 • ความท้าทายของงานคือการต่อสู้กับตัวเอง ต้องขยันทำงานและสร้างแรงบันดาลใจใหม่ๆอยู่เสมอ เพื่อให้ได้ผลงานที่น่าพอใจทั้งตัวเราเองและผู้ที่อ่านงานของเรา
 • ความท้าทายของการทำรายการโทรทัศน์ เพราะปัจจุบันสื่อต่างๆมีช่องทางในการออกอากาศมากมายและยังมีรายการแปลกๆใหม่เพิ่มขึ้นมาอยู่ตลอดเวลา แล้วเราจะสร้างจุดต่างที่ทำให้ผู้ชมมีความสนใจในงานของเราได้อย่างไร
 • makeup artist คือ การทำให้งานออกมามีความสมบูรณ์แบบมากที่สุด เพราะเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับความสวยความงาม เป็นงานประณีตที่ต้องอาศัยฝีมือ สมาธิ ความชำนาญ และมีการสร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆเพื่อที่จะทำอย่างไรให้งานนั้นออกมาแตกต่างและโดดเด่น
 • อาชีพทนาย คือการทำตามความต้องการของลูกความ และบรรลุเป้าที่ตั้งไว้ของคดีนั้นๆ ความท้าทายอยู่ที่ความแตกต่างและความยากง่ายของแต่ละคดี ซึ่งมีความกดดันแต่ต่างกัน แต่ทุกๆงานไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่เราก็ต้องรับผิดชอบอย่างเต็มที่
 • ต้องดูแล ให้คำปรึกษาเขา เหมือนกับเป็นแม่คนหนึ่ง ซึ่งเราทำแบบนั้นมาตลอดชีวิตการทำงานของเรา เด็กๆเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนตา แต่เราคนที่มองดูอยู่นั้นยังเหมือนเดิม คือมีใจที่อยากจะดูแล อยากจะช่วยเขา อยากจะสอน บอก เขาและเห็นเขาได้ดีอยู่เสมอ
 • แพทย์แบ่งออกเป็นหลากหลายแขนงมากตามอาการของโรค ซึ่งทุกแขนงมีความสำคัญเท่าเทียมกัน และมีจุดประสงค์หลักเดียวกัน คือการได้ใช้ความรู้ความสามารถรักษาคนไช้ให้หายขาดหรืออาการดีขึ้นจากเดิม
 • เป้าหมายของอาชีพ ทันตแพทย์ คือ การทำให้คนไข้สามารถกลับมาใช้ชีวิตประจำวันในเรื่องของช่องปากได้ตามปกติ การเป็นทันตแพทย์จะแตกต่างจากการรักษาโรคในแบบอื่นๆ คือ สามารถรักษาปัญหาที่เกิดขึ้นกับช่องปากนั้นได้จนหายขาด
 • อาชีพ บรรณาธิการนิตยสาร มีเป้าหมายของงาน คือ ความน่าสนใจในแต่ละเล่มที่เราทำออกมา เราจะทำอย่างไรให้นิตยสารของเรามีความน่าสนใจในทุกๆเดือน ซึ่งจริงๆแล้วเราทำงานแข่งกับตัวเองมากกว่า คือพัฒนาผลงานของตัวเองให้ดีขึ้นไปเรื่อยๆ ถึงแม้ว่าปัจจุบันจะมีนิตยสารออกมาให้ผู้อ่านเลือกมากมายแต่ทุกเล่มก็จะมีเอกลักษณ์ความน่าสนใจเป็นของตัวเอง
 • อาชีพครูสอนการแสดง ต้องเป็นคนที่รักการแสดง สามารถถ่ายทอดได้ สื่อสารกับคนหมู่มากได้ ทำให้เขาเข้าใจในสิ่งที่เราต้องการจะบอก ต้องช่างสังเกตุพฤติกรรมของมนุษย์ ความเปลี่ยนแปลงไปพัฒนาการของเขา โดยที่เราจะรู้ได้ก็ต่อเมื่อเรามีประสบการณ์ชีวิตมากพอ
 • อาชีพนักวิทยาศาสตร์การกีฬา มีเป้าหมายหลัก คือ การดูแลและทำให้ศักยภาพร่างกายของนักกีฬามีขีดความสามารถสูงขึ้น ด้วยเทคนิคต่างๆที่จะนำไปสู่เรื่องของการฝึกทักษะได้สมบูรณ์แบบมากขึ้น เมื่อศักยภาพดีก็ทำให้นักกีฬาโชว์ทักษะด้านการกีฬาของเขาได้เต็มที่

Pages