You are here

ข้อมูลอาชีพ

 • เป้าหมายหลักของอาชีพช่างซ่อมมอเตอร์ต์ก็คือ การดูแลรถของลูกค้าให้ดีที่สุด ซึ่งก็ไม่ใช่แค่ฝีมือและความรู้เกี่ยวกับการซ่อมมอเตอร์ไซต์...
 • ใจความหลักคือกระบวนการการมีส่วนร่วม เพราะว่าถ้าเราจะทำงานกับกลุ่มได้ นั่นแปลว่าเราต้องคิดแล้วว่าเราอยากจะเอาเค้ามามีส่วนร่วมกับคนในกลุ่มที่เราสนในไหม มามีส่วนร่วมในการทำงานด้วยกัน เพราะฉะนั้นแกนแรกสุดมันคือเรื่องการมีส่วนร่วม การสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างชุมชนกับชุมชน ชุมชนกับเราเอง ชุมชนกับทุกคนที่เกี่ยวข้องในโครงการ
 • มันเป็นอาชีพที่มีบันทึกบนแผนที่ ผลงานที่เราทำสามารถจะเห็นปรากฎอยู่บนแผนที่ ในที่นี้หมายความว่า เราทำอะไรลงไป อีก50ปี 100ปีข้างหน้า มันเป็นสิ่งที่ยังคงเหลืออยู่ และสำหรับอาชีพนี้มันเป็นสิ่งที่ค่อนข้างจะยิ่งใหญ่และก็สร้างความเปลี่ยนแปลงที่สำคัญให้กับเมือง ให้กับประเทศเลย
 • เป้าหมายของงานก็ตรงไปตรงมา หน้าที่ของเราคือการรักษาคน หมอสูตินรีแพทย์ก็ไม่ได้ทำคลอดอย่างเดียว เราก็จะดูเรื่องของผู้หญิงด้วย ดูแลเรื่องทุกอย่างของผู้หญิงตั้งแต่เกิดจนแก่ เพราะฉะนั้นเราก็เหมือนดูแลเขาตั้งแต่ต้นจนจบ
 • หน้าที่หลักของการเป็นลูกเรือหรือแอร์โฮสเตส ก็คือ การดูแลเรื่องความปลอดภัยบนเครื่องบินด้วยการตรวจเช็คอุปกรณ์ต่างๆ ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้...
 • อาชีพนักบิน เป็นอาชีพพิเศษแตกต่างจากอาชีพอื่นคือ การใช้กระบวนการคิดและทักษะทำงานภายใต้ภาวะความกดดันทั้งเรื่องเวลา ความเสี่ยง และสภาพแวดล้อมที่ทำงานอยู่บนอากาศ รวมถึงความปลอดภัยต้องร้อยเปอร์เซ็นต์ เพราะหากมีเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้น นักบินจะต้องมีทักษะและวิธีการแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องรวดเร็วและปลอดภัย
 • อาชีพสัตวแพทย์สิ่งสำคัญที่สุดในการทำงาน คือ การรักษาสัตว์ตัวนั้นๆให้หายจากอาการเจ็บป่วย ซึ่งวิธีการทำงานขั้นตอนต่างๆ ไม่ต่างจากการรักษาคน จะต่างก็ตรงที่สัตว์เขาไม่สามารถบอกความต้องการของตัวเองได้ บอกไม่ได้ว่าเขาเจ็บไหม เขาปวดตรงไหน
 • หนึ่งในสาขาย่อยของอาชีพแพทย์ โดย อายุรแพทย์ คือหมอที่ดูแลในการวิเคราะห์โรค ค้นหาโรคว่าเป็นอะไร แล้วก็พยายามใช้วิธีการรักษาโดยการใช้ยา หรือใช้หัตถการบางอย่างที่ไม่ใช่การผ่าตัด เช่น การส่องกล้อง การสวนหัวใจ เป็นต้น
 • อาชีพ Web Designer จะต้อง ทำอย่างไรให้งานที่เราทำไม่ซ้ำแบบเดิม แม้ว่าโจทย์ของงานจะมีความใกล้เคียงหรือเหมือนกัน แต่เราก็จะขยับการดีไซน์ให้มีการพัฒนาขึ้นไปในทางที่ดีหรือแปลกใหม่ การที่เราไม่หยุดที่จะพัฒนาตัวเอง ในการหาแรงบันดาลใจใหม่ๆ ดูงานในรูปแบบใหม่ๆ ก็จะช่วยในเรื่องนี้ได้เพราะการสร้างสรรค์คือหัวใจของการทำงาน ดีไซน์เนอร์
 • makeup artist คือ การทำให้งานออกมามีความสมบูรณ์แบบมากที่สุด เพราะเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับความสวยความงาม เป็นงานประณีตที่ต้องอาศัยฝีมือ สมาธิ ความชำนาญ และมีการสร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆเพื่อที่จะทำอย่างไรให้งานนั้นออกมาแตกต่างและโดดเด่น
 • ออกแบบ ตกแต่ง space ภายในให้ดี สวยงาม เหมาะกับฟังก์ชั่นและรสนิยมของผู้อยู่อาศัย
 • เป้าหมายของงาน/โจทย์ใหญ่ของงาน/ความท้าทายของงาน เราอ Work process ขั้นต อาชีพนี้ต้องทำงานร่วมกับอาชีพ/ตำแหน่งงานใดบ้าง อย่า สถานที่ทำงาน ต้...

Pages