You are here

ข้อมูลอาชีพ

 • เราอยู่กับตัวเลข หน้าที่ของเราคือเราต้องทำงบการเงิน ปิดตัวเลขออกมาให้เป็นตัวเลขที่ถูกต้องและทันเวลา เพื่อให้ผู้บริหารได้นำไปใช้เอาไปตัดสินใจ อย่างบริษัทอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ มันก็จะมีบุคคลภายนอกที่ต้องใช้งบการเงินนี้ด้วย หน้าที่ของเราก็คือทำงบออกมาให้ถูกต้อง และที่สำคัญคือทันเวลา
 • เป้าหมายของอาชีพนี้ คือ ทำงานให้กับผู้บริหาร รวมถึงผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้อง ทำให้มั่นใจว่าองค์กรนี้มีการดำเนินการตามเป้าหมายที่ผู้บริหารได้ตั้งไว้หรือไม่ และผู้ตรวจสอบภายในก็ต้องรู้ในเรื่องของความเสี่ยงในการควบคุม อันนี้ก็เพื่อไปตอบโจทย์ว่าองค์กรต่างๆ นี้บริหารจัดการความเสี่ยงต่างๆ ได้อยู่ในระดับที่เหมาะสม มีการควบคุมภายในที่เหมาะสม หน้าที่ก็จะประมาณนี้ครับ
 • เป้าหมายหลักของงาน Tax Consult ก็คือ เราต้องการให้เกิดความมั่นใจว่า คนเหล่านี้ ไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดา หรือบริษัท เขาเสียภาษีอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และเสียภาษีเท่าที่จำเป็น
 • graphic มันคือ visual communication มันคือการสื่อสารด้วยภาพ หรือ สื่อสารทางการมองเห็น เพราะฉะนั้นมันก็ช่วยในการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
 • เป้าจริงๆของเรา เราคิดว่างานออกแบบที่ดีมันอาจจะต้องสัมพันธ์กับธุรกิจ สัมพันธ์กับสิ่งอื่นๆ สัมพันธ์กับสังคม สันพันธ์กับสิ่งแวดล้อม permissionในการตั้งเป้าต่างกัน สำหรับผมแล้วคงคิดว่ายังไงก็คงต้องมีเรื่องธุรกิจ การให้คำปรึกษาด้านการออกแบบ สามารถประกอบเป็นอาชีพได้ตราบใดที่เราเชื่อว่าสิ่งที่เราทำมันมีประโยชน์กับคนอื่น ผมเชื่อว่านี่คือการออกแบบ
 • มันเป็นอาชีพที่มีบันทึกบนแผนที่ ผลงานที่เราทำสามารถจะเห็นปรากฎอยู่บนแผนที่ ในที่นี้หมายความว่า เราทำอะไรลงไป อีก50ปี 100ปีข้างหน้า มันเป็นสิ่งที่ยังคงเหลืออยู่ และสำหรับผมมันเป็นสิ่งที่ค่อนข้างจะยิ่งใหญ่และก็สร้างความเปลี่ยนแปลงที่สำคัญให้กับเมืองให้กับประเทศเลย
 • งาน landscape มันเป็นเหมือนตัวกลางระหว่างงานสถาปัตยกรรมกับธรรมชาติ สถาปัตยกรรมมันเป็นเหมือน sculture สถาปนิกก็พยายามสร้างงานศิลปะอะไรมาวาง แต่เราเป็นตัวเชื่อมในงานนั้นให้เข้ากับแผ่นดินเข้าด้วยกัน
 • ใจความหลักคือกระบวนการการมีส่วนร่วม เพราะว่าถ้าเราจะทำงานกับกลุ่มได้ นั่นแปลว่าเราต้องคิดแล้วว่าเราอยากจะเอาเค้ามามีส่วนร่วมกับคนในกลุ่มที่เราสนในไหม มามีส่วนร่วมในการทำงานด้วยกัน เพราะฉะนั้นแกนแรกสุดมันคือเรื่องการมีส่วนร่วม การสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างชุมชนกับชุมชน ชุมชนกับเราเอง ชุมชนกับทุกคนที่เกี่ยวข้องในโครงการ
 • ออกแบบ ตกแต่ง space ภายในให้ดี สวยงาม เหมาะกับฟังก์ชั่นและรสนิยมของผู้อยู่อาศัย
 • จุดเด่นของหมอเด็กคือเรามีโอกาสได้ดูแลเด็กทุกคน ทั้งเด็กที่ป่วยและไม่ป่วย และโดยมากผู้ปกครองก็มักนิยมพาเด็กมาติดตามอาการ การเจริญเติบโต พัฒนาการ และฉีดวัคซีนตามช่วงวัยกับหมอเด็กคนเดิมจนเด็กโต จึงทำให้เราได้มีโอกาสดูแลเด็กแต่ละคนอย่างต่อเนื่อง เราจึงรู้จักผู้ป่วยของตนเองเป็นอย่างดี
 • เป้าหมายของงานก็ตรงไปตรงมา หน้าที่ของเราคือการรักษาคน หมอสูตินรีแพทย์ก็ไม่ได้ทำคลอดอย่างเดียว เราก็จะดูเรื่องของผู้หญิงด้วย ดูแลเรื่องทุกอย่างของผู้หญิงตั้งแต่เกิดจนแก่ เพราะฉะนั้นเราก็เหมือนดูแลเขาตั้งแต่ต้นจนจบ
 • ความท้าทายของเราคือการ ซ่อมแซมกลับไปให้เหมือนเดิม เวลากระดูกหักแต่ละเคสมา มันก็จะแตกไม่เหมือนกัน บางทีแตกมากแตกน้อย เหมือนเลโก เราก็ต้องมาวางแผน วิเคราะห์แต่ละเคสในการผ่าตัด เราต้องคิดวิเคราะห์ว่าเราจะแก้ไขปัญหาตรงจุดนี้อย่างไร

Pages