You are here

ข้อมูลอาชีพ

 • เป้าหมายของอาชีพเภสัชกรจะขึ้นอยู่กับว่าเป็นเภสัชกรที่ทำงานในสถานที่ทำงานประเภทไหน ถ้าเป็นเภสัชในบริษัทยาที่ดูแลในส่วนของการขายก็จะเรียกว่า ผู้แทนยา...
 • วิศวกรอุตสาหการ คือ วิศวกรที่สร้างระบบต่างๆ เพราะพวกเราเน้นการศึกษาเรื่องระบบ เรื่องการออกแบบและพัฒนาระบบให้มีประสิทธิภาพ...
 • ช่วยทำความฝันในวัยเด็กของคนหลายๆคนให้ประสบความสำเร็จในรูปแบบของ animation ทั้งในรูปแบบของซีรีย์ , ภาพยนตร์ , งานโฆษณา หรืออื่นๆเช่น สื่อออนไลน์...
 • เป้าหมายของอาชีพนักเพาะพันธุ์ไก่ก็คือ ผลิตหรือว่าเพาะเลี้ยงไก่ของเราให้เติบโตขึ้นมาทันกับความต้องการของตลาด...
 • อาชีพเกษตรกรไม่ว่าจะอินทรีย์หรือเคมีหน้าที่หลักก็คือการผลิตอาหาร ผลิตทั้งอาหารที่เป็นพืชและสัตว์เพื่อหล่อเลี้ยงประชากร หล่อเลี้ยงสังคมบนโลกใบนี้...
 • นักพัฒนาแบรนด์จะเข้ามาทำหน้าที่สร้างความเป็นเอกลักษณ์ให้กับแบรนด์หรือยี่ห้อนั้นๆ ด้วยการช่วยมองหาเรื่องราว จุดแข็ง...
 • ตำแหน่งผู้ช่วยผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีจะขึ้นอยู่กับแต่ละสำนักงานบัญชี บางทีก็รับหน้าที่แค่ทำบัญชีก็จะเป็นผู้ช่วยผู้ทำบัญชีเท่านั้น...
 • โฮสเทลขนาดเล็กในที่นี้หมายถึง โฮสเทลขนาด 20-30 เตียง ซึ่งตำแหน่งคนทำงานในโฮสเทลขนาดนี้ก็จะมีเพียง 3 ตำแหน่ง นั่นคือ พนักงานต้อนรับ, แม้บ้าน...
 • หน้าที่รับผิดชอบของเชฟเบเกอรี่เหมือนกับเป็นนักวิทยาศาสตร์และนักศิลปะในคนๆ เดียวกัน เพราะเราต้องรับผิดชอบผลงานซึ่งก็คือ ขนมเบเกอรี่ของเรา...
 • เป้าหมายของอาชีพนี้ก็คือ การหาทางออกอย่างสร้างสรรค์ให้กับลูกค้าของเราเพื่อให้เขาแก้ไขปัญหาที่เขาเผชิญได้อย่างคุ้มค่าที่สุด ด้วยการใช้ความคิด...
 • เป้าหมายหลักของอาชีพช่างซ่อมมอเตอร์ต์ก็คือ การดูแลรถของลูกค้าให้ดีที่สุด ซึ่งก็ไม่ใช่แค่ฝีมือและความรู้เกี่ยวกับการซ่อมมอเตอร์ไซต์...
 • ใจความหลักคือกระบวนการการมีส่วนร่วม เพราะว่าถ้าเราจะทำงานกับกลุ่มได้ นั่นแปลว่าเราต้องคิดแล้วว่าเราอยากจะเอาเค้ามามีส่วนร่วมกับคนในกลุ่มที่เราสนในไหม มามีส่วนร่วมในการทำงานด้วยกัน เพราะฉะนั้นแกนแรกสุดมันคือเรื่องการมีส่วนร่วม การสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างชุมชนกับชุมชน ชุมชนกับเราเอง ชุมชนกับทุกคนที่เกี่ยวข้องในโครงการ

Pages