You are here

ปิด

ปิดรับสมัครแล้ว

ไว้พบกันใหม่กับ

Talkชิด ครั้งหน้า!

Talk ชิด

วงพูดคุยขนาดเล็กที่จะนำพี่ต้นแบบอาชีพมาตอบทุกข้อสงสัยของน้องๆ วัยมัธยมศึกษาของอาชีพเกี่ยวกับอาชีพ พร้อมพูดคุยแชร์ข้อมูลอาชีพ และประสบการณ์ทำงาน

เพื่อสร้างความเข้าใจและคลายทุกข้อสงสัยของผู้เข้าร่วมเกี่ยวกับอาชีพนั้นๆ ให้หมดไป

ข้อมูลอาชีพบางส่วนที่บันทึกไว้จากการพูดคุย ยังจะถูกรวบรวมเพื่อนำเสนอในวงกว้างให้กับเด็กวัยมัธยมศึกษาคนอื่นๆ ผ่านทางเว็บไซต์และห้องแนะแนวของโรงเรียนต่างๆ ต่อไป

ขั้นตอนการสมัคร

 • ดาวน์โหลดคำถาม

  ดาวน์โหลดคำถามสำหรับการเข้าร่วมโครงการ

 • ตอบคำถามและเลือก อาชีพที่ต้องการ

  เลือกอาชีพสำหรับการเข้าร่วม โครงการ

 • สมัครเข้าร่วมโครงการ

  พร้อมส่งคำตอบตามคำถาม เพื่อการคัดเลือก

แบบฟอร์มสมัคร

กรอกรายละเอียดแบบฟอร์ม เพื่อเข้าร่วมโครงการกับเรา

เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม 

 1. เป็น หนุ่ม สาว วัย มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1-6 ที่มีความมุ่งมั่น ตั้งใจ และพกพาข้อสงสัยที่ต้องการคำตอบจากพี่ต้นแบบอาชีพมาอย่างเต็มกระเป๋า

 2. กรอกข้อมูลส่วนตัว พร้อมกับเขียนคำถามที่ต้องการถามพี่ต้นแบบอาชีพมาให้ครบจำนวน 10 คำถาม ขอย้ำ! ต้อง 10 คำถาม เพื่อแสดงถึงความพยายามและตั้งใจจริง 

 3. ทำการค้นคว้าข้อมูลมาก่อนล่วงหน้าเท่าที่แหล่งข้อมูลรอบตัวจะมีได้ เพื่อมาต่อยอดความเข้าใจให้ชัดเจนขึ้นจากงานนี้

 

สถานที่จัดงาน

Ma.D Hub for Social Entrepreneurs เอกมัย ซอย4

แผนที่การเดินทาง

แรงบันดาลใจ

Coming soon