You are here

ปิด

a-chieve shadow: โตแล้วไปไหน? ครั้งที่ 15 และ 16

คลิ๊กสมัครเข้าร่วมโครงการ

ขั้นตอนการสมัคร


  • อ่านรายละเอียดงานและอาชีพที่จะสมัคร

    อ่านรายละเอียดโครงการ(ด้านบน) เช็คกำหนดการและอาชีพที่น้องจะสมัคร(ด้านล่าง)


  • เมื่อพร้อมแล้ว กดปุ่ม "สมัครเข้าร่วมกิจกรรม"

    กรอกข้อมูลส่วนตัว อาชีพที่จะสมัคร และตอบคำถามทุกข้อในใบสมัครให้เรียบร้อย


  • หลังจากส่งใบสมัครแล้ว รอประกาศผลการสมัครจากทีมงาน

    รอประกาศผลการสมัครและเรียกมาสัมภาษณ์คัดเลือก หากผ่านสัมภาษณ์จะต้องชำระค่าเข้าร่วม

สมัครเข้าร่วม โตแล้วไปไหน? ครั้งที่ 15 และ 16

อ่านรายละเอียดกิจกรรมและอาชีพที่จะรับสมัครก่อนเขียนใบสมัคร และกดปุ่ม "สมัครเข้าร่วมกิจกรรม" เพื่อเขียนใบสมัครออนไลน์

อาชีพที่เปิดรับสมัคร ครั้งที่ 15

อาชีพที่เปิดรับสมัคร ครั้งที่ 16