What is a-chieve?

Empowering YOUth to reach full potential and live a passionate life
tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

รายละเอียด

You are here

Experience

“กิจกรรมเพื่อการรู้จักตนเอง รู้จักอาชีพ และรู้จักโลกของการทำงานจริง ในรูปแบบต่างๆ”

ไฟล์ดาวน์โหลดคู่มือ

TALK ชิด

โครงการที่จะนำพี่ต้นแบบอาชีพมา talk กับน้องๆ วัยมัธยมอย่างใกล้ชิด เพื่อทำความรู้จักและสร้างความเข้าใจในอาชีพต่างๆ โดยการพูดคุยให้ความรู้ แชร์ประสบการณ์ และถาม-ตอบในสิ่งที่สงสัยจะกว่าจะหายสงสัย

ฟัก ฝัน เฟส

งานเทศกาลประจำปีที่สร้างแรงบันดาลใจให้เด็กมัธยมทั่วประเทศกล้าที่จะออกมาเริ่มต้นฟักความฝันของตัวเองให้กลายเป็นความจริง

a-chieve shadow: โตแล้วไปไหน?

โครงการที่จะช่วยให้เด็กมัธยมจะได้วิธีคิดในการค้นหาตัวเองและเป้าหมายในชีวิต เข้าใจในอาชีพที่ตนเองสนใจมากขึ้น ผ่าน Workshop และ การเข้าไปเรียนรู้การทำงานกับองค์กรต้นแบบอาชีพในสถานที่ทำงานจริง

Information

“คลังข้อมูลอาชีพที่ครอบคลุมความหลากหลายของสายอาชีพต่างๆ เพื่อช่วยให้น้องมัธยมเข้าใจและเห็นภาพการทำงานของอาชีพที่ตนเองสนใจมากขึ้น”

ข้อมูลอาชีพ

  • ความท้าทายของเราคือการ ซ่อมแซมกลับไปให้เหมือนเดิม เวลากระดูกหักแต่ละเคสมา มันก็จะแตกไม่เหมือนกัน บางทีแตกมากแตกน้อย เหมือนเลโก เราก็ต้องมาวางแผน วิเคราะห์แต่ละเคสในการผ่าตัด เราต้องคิดวิเคราะห์ว่าเราจะแก้ไขปัญหาตรงจุดนี้อย่างไร
  • เวชศาสตร์ฟื้นฟูจะเป็นหมอสาขาฟื้นฟู อะไรก็ตามที่ถดถอย เราก็อยากจะฟื้นฟู เราจะดูว่านอกจากโรคทางกายของคนไข้แล้ว เขาสูญเสียอะไรบ้างทางสังคมและทางด้านการใช้ชีวิต ส่วนของเราจะเข้าไปฟื้นฟูในจุดนี้
  • แพทย์จุลชีวะ เป็นอีกหนึ่งสาขาย่อยของแพทย์ ที่มีหน้าที่ ทำการวิจัย ค้นคว้าหาความรู้ทางการแพทย์ใหม่ๆ ให้กับสังคม เหมาะสำหรับคนที่มีความอยากรู้อยากเห็น อยากค้นคว้าอะไรใหม่ๆ มี Passion ทางด้านการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ตลอดเวลา

Inspiration

“พื้นที่รวบรวมภาพ บทความ และผลงานต่างๆ ที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้แก่น้องมัธยมในการเริ่มต้นค้นหาเป้าหมายในชีวิตและอาชีพที่อยากจะเป็นในอนาคต”
คลิปสัมภาษณ์ 25 วิธีการ "ลอง" ฟักความฝัน จากวิทยากรต้นแบบอาชีพ ในงาน "ฟัก ฝัน เฟส" : เทศกาลที่ชวนวัยรุ่นให้หยุดฝันฟุ้ง แล้วมุ่งทำฝันให้เป็นจริง
บทสัมภาษณ์ 10 แรงบันดาลใจดีๆ ในการประกอบอาชีพแพทย์ จากพี่ต้นแบบอาชีพในกิจกรรม OPENWORLD: เปิดโลกสายอาชีพแพทย์
บทสัมภาษณ์ 10 แรงบันดาลใจดีๆ ในการประกอบอาชีพแพทย์ จากพี่ต้นแบบอาชีพในกิจกรรม OPENWORLD: เปิดโลกสายอาชีพแพทย์
คลิปสัมภาษณ์ 25 วิธีการ "ลอง" ฟักความฝัน จากวิทยากรต้นแบบอาชีพ ในงาน "ฟัก ฝัน เฟส" : เทศกาลที่ชวนวัยรุ่นให้หยุดฝันฟุ้ง แล้วมุ่งทำฝันให้เป็นจริง
คลิปสัมภาษณ์ 25 วิธีการ "ลอง" ฟักความฝัน จากวิทยากรต้นแบบอาชีพ ในงาน "ฟัก ฝัน เฟส" : เทศกาลที่ชวนวัยรุ่นให้หยุดฝันฟุ้ง แล้วมุ่งทำฝันให้เป็นจริง
บทสัมภาษณ์ 10 แรงบันดาลใจดีๆ ในการประกอบอาชีพแพทย์ จากพี่ต้นแบบอาชีพในกิจกรรม OPENWORLD: เปิดโลกสายอาชีพแพทย์
บทสัมภาษณ์ 10 แรงบันดาลใจดีๆ ในการประกอบอาชีพแพทย์ จากพี่ต้นแบบอาชีพในกิจกรรม OPENWORLD: เปิดโลกสายอาชีพแพทย์
คลิปสัมภาษณ์ 25 วิธีการ "ลอง" ฟักความฝัน จากวิทยากรต้นแบบอาชีพ ในงาน "ฟัก ฝัน เฟส" : เทศกาลที่ชวนวัยรุ่นให้หยุดฝันฟุ้ง แล้วมุ่งทำฝันให้เป็นจริง